Renovering


Renovering


Så har vi då kommit igång med arbetet för att få i gång den gamla ramsågen

I Gravsjön, placerad på fastigheten Ovanmyra 22:22.

Måndagen den 15 november anlände elever från Sjöviks folkhögskola med läraren Björn Frost i täten.

På plats fanns även Knuts Hans Hansson från Lenåsen samt Bertil Lindstedt från Bingsjö.

Beredd fanns även de två kokerskorna Lena Gustavsson och Marianne Hedbys . Och i en av stugorna på gården hade  eleverna logi

Det första steget med renovering av vatten rännan till sumpen är påbörjad, med stensättning samt en grusad bädd. Se bilder i galleriet.

Tack vare bidrag från byarna Söderås, Lenåsen, Änderåsen,, Östbjörka, Ovanmyra, Västgärde, Born,  Bingsjö har detta blivit möjligt.

Detta är ett stort projekt som vi dragit igång, och som naturligtvis kostar pengar. Men vi är säkra på att detta kan bli ytterliggare en turistattraktion för Rättviks kommun .

Vi hoppas på deras bistånd och hjälp, men är samtidigt tacksamma för all hjälp vi kan få även av andra.

Nu infaller julen och bäddar in sågen och Gravsjögården  som vore det ett julkort.

Med dessa ord vill jag önska alla i styrelsen, medlemmar, samt övriga besökare Ett Varmt Tack för era insatser under 2010, samt en tillönskan om en GodJul och ett Gott Nytt År. Och besök på denna fantastiska plats 2011.


Berit Gravsjö-Ericsson / Ordförande