Kontakt


Kontakt


Ordförande

Berit Gravsjö-Ericsson

Tel: 018 - 31 56 18   Mob: 070-315 6184

beritgravsjoericsson@gravsjosagen.se

Medlemsavgift 150:-/år (2016)

Bankgiro 5564-6483

Föreningskonto Leksandssparbank

8187-7, 4193363-1

OBS! Märk inbetalning med namn samt adress

Web Frågor

ami.j@hotmail.com