Om Sågen


Om Sågen

 

Ramsågen är från 1700-talet och uppfördes av bönder från byar i Bodasocken.

Ramen är av trä med järnskodda glidlager och styrningar av tjärved samt försedd med fästen för tre blad.

 

Frammatningsannordningen är kuggdriven och sammankopplad med ramens rörelse.

En sinnrik mekanik möjliggör framspelning av timmer samt matning och backning under sågningen.

Sågen drivs av ett underfallshjul med förvånansvärt liten diameter.

Hjulstockens ände ligger i stenlager.

 Transmissionen sker med hjälp av en vevstake samt järnkättingar och en remskiva.